Rissa tridactyla; drieteenmeeuwen zijn zeker de meest spectaculaire meeuwen om waar te nemen als broedvogel. In tegenstelling tot andere meeuwen broeden zij op loodrechte rotskusten aan zee. Daarom zijn zij ook makkelijk te benaderen zonder dat zij zich bedreigd voelen. Bij benadering van de broedgebieden komt je een oorverdovend gekrijs van “keeteehwah” klanken je tegemoet.